Törpegazdaságok Magyarországon és az Európai Unió déli tagországaiban

Varga Éva

Kulcsszavak: törpegazdaságok, standard termelési érték, foglalkoztatás, EU déli tagországai, Magyarország

Az elemzés célja, hogy összehasonlítsa az Európai Unió legnagyobb déli tagországainak (Spanyolország, Olaszország, Portugália, Görögország) és Magyarország legkisebb mezőgazdasági tevékenységet folytató, évi 2000 eurónál kevesebb standard termelési értéket (STÉ) előállító gazdaságait. Bár e törpegazdaságok száma a technológiai fejlődés és a birtokkoncentráció nyomán folyamatosan csökken, gazdasági súlyuk pedig ma már csekély, létezésük és tevékenységük több szempontból is fontos, gondoljunk csak a természeti táj gondozásában és a vidéki népesség megtartásában betöltött szerepükre. A mediterrán országokban az összes gazdaság mintegy harmada, Magyarországon pedig a kétharmada tartozik a 2000 euró STÉ alatti kategóriába. A vizsgált mediterrán országokban a törpegazdaságok legkevesebb 98%-a, Magyarországon 92%-a művel mezőgazdasági területet, állattartással sokkal kevesebb törpegazdaság foglalkozik. Bár szinte mindegyikben folyik növénytermesztés, a törpegazdaságok egy-egy ország mezőgazdasági területének alig néhány százalékát művelik, az állatállomány elhanyagolható részét tartják, jellemzően önellátásra termelnek, de a foglalkoztatásban – talán túlzás nélkül mondható – nélkülözhetetlenek. A mezőgazdaságban foglalkoztatottak, illetve a mezőgazdaságban végzett munka nem csekély része (pl. Portugáliában 25%-a) e gazdaságokhoz köthető. Magyarországon különösen magas ez az arány, hiszen a mezőgazdasági munka 40%-át a legalacsonyabb termelési értéket előállító gazdaságokban végezték 2010-ben. A törpegazdaságok által előállított STÉ 2010-ben 1000 euró körül volt a négy mediterrán ország átlagában, és alig több mint 700 euró Magyarországon. Ha ezeket az értékeket összevetjük a létminimum összegével, kiderül, hogy a törpegazdaságok nem tartják el a legkisebb háztartást sem, csak jövedelemkiegészítést nyújtanak a gazdálkodóknak.

Teljes cikk