Pálinkafőzdék jövedelem- és kockázatelemzése

Lakner Zoltán – Kasza Gyula – Ács Sándor

Kulcsszavak: beruházásgazdaságosság, modell, szimuláció, szakértői becslés

A tanulmány szakértői becsléseken alapuló modellszámítások segítségével, az árköltség- fedezet-nyereség modell alkalmazásával, valamint beruházásgaz daságossá gi mutatók (NPV, IRR) felhasználásával, szimulációs elemzésekkel vizsgálja egy 30 ezer liter pálinka készítésére alkalmas pálinkafőző modellüzem létesítésének és működésének gazdaságosságát és jövedelmezőségét, továbbá a különböző tényezők hatását a jövedelmezőségi és beruházásgazdaságossági mutatók alakulására.
Kutatásaink során bizonyítottuk, hogy egy liter 50 v/v%-os vegyes gyümölcspálinka készítésének költsége jövedéki adó nélkül átlagosan 2970 Ft, jövedéki adóval együtt 90%-os valószínűségi szinten 4230 és 5040 Ft közé esik. Jelen feltételek között a beruházás csak akkor gazdaságos, ha speciális termék előállítása valósul meg, ez azonban a kommersz pálinkagyártáshoz képest jelentős többletköltséggel jár. A beruházás felfutását követően az éves adózás előtti nyereség várható értéke közel 80 millió Ft.

Teljes cikk