A stratégia, hatékonyság, termelékenység, versenyképesség – és a foglalkoztatottság főbb összefüggései a mezőgazdaságban

Pupos Tibor — Poór Judit — Fitos Gábor — Spilákné Kertész Márta

Kulcsszavak: GDP, stratégiai célok, az ÉME és szerkezete, a versenyképesség tényezői és dimenziói, kölcsönhatások

Nem állítható, hogy szűkében lennénk azon forrásmunkáknak, amelyek a tanulmány címében szereplő fogalmak értelmezésével, számszerűsítésük módszertani kérdéseivel, a megjelenítésüket hordozó mutatószámokkal, a közöttük lévő ok-okozati összefüggésekkel és a fennálló kölcsönhatásokkal foglalkoznak. Mindezek ellenére az egyes fogalmak értelmezését, az ok-okozati összefüggéseket és kölcsönhatásokat, a levont következtetéseket illetően eltérő álláspontokkal, nézetekkel találkozhatunk. Különösen igaz ez a mezőgazdaságot illetően, mivel a kapcsolódó tudományos igénnyel megírt forrásmunkákban - sok esetben - a komplex megközelítés hiánya, a mezőgazdasági termelés ismert sajátosságainak, a tértudományok kapcsolódó kutatási eredményeinek nem kellő súllyal való figyelembevétele és kezelése miatt eléggé sajátosnak mondható értelmezésekkel is lehet találkozni. Ebből viszont következik, hogy a levont következtetések sok esetben vitathatók vagy adott esetben elvetendők.
Különös aktualitást adnak a hatékonyság, termelékenység, versenyképesség, stratégia, foglalkoztatottság fogalmak értelmezésének, az ok-okozati összefüggések és a fennálló kölcsönhatások feltárásának azok a dokumentumok is, amelyek a mezőgazdaság nemzetgazdaságban betöltött jövőbeni szerepét, a vidékfejlesztési politikában a foglalkoztatás növelése központi kérdésként való kezelését stb. fogalmazzák meg. A dolgozatban terjedelmi korlátok miatt sem vállalkozhatunk valamennyi kapcsolódó kérdés részletes elemzésére és megválaszolására. Célunk az, hogy a címben szereplő fogalmakat, a közöttük lévő tartalmi összefüggéseket, kölcsönhatásokat komplexen értelmezzük, és ezek alapján vonjuk le a következtetéseket a mező- gazdaság foglalkoztatásban betöltött jövőbeni lehetséges szerepvállalását illetően. Azt is fontos szempontként kezeltük, hogy felhívjuk a figyelmet a megfelelő módszerek és algoritmusok megválasztásának fontosságára. Véleményünket összevetjük a Gazdálkodás c. folyóiratban indított „Hatékonyság és foglalkoztatás a magyar mezőgazdaságban” témakörhöz kapcsolódó forrásmunkákban megjelent következtetésekkel is.

Teljes cikk