A hazai szántóföldi növénytermesztés munkaerő-gazdálkodásának helyzete és kilátásai

Biró Szabolcs

Kulcsszavak: szántóföldi növénytermesztés, munkaerő-állomány, termelékenység, Q12, J21

A szántóföldi növénytermesztés munkaerő-gazdálkodásának helyzetét európai uniós és az üzemek méretcsoportjai szerinti összehasonlításban vizsgáltam. A gazdálkodás eredményei alapján az ágazat pénzügyi helyzete kedvező, a foglalkoztatás színvonala stabil. Az európai uniós összehasonlítás alapján a munkaerő-felhasználás kedvező, a fajlagos munkaerő-lekötés alacsony, azonban a munkatermelékenységben, így a munkajövedelemben és a bérekben is jelentős a lemaradás az élvonaltól. Az üzemcsoportos vizsgálat szerint a nagyobb méretű üzemek viszonylag kedvezőbb munkatermelékenysége a szolgáltatási tevékenységük kiterjedtségével magyarázható. A szántóföldi ágazat a mezőgazdasági munkaerő negyedét (115,8 ezer ÉME) közvetlenül alkalmazza, míg az értékláncban az inputok beszerzésével mintegy 23,5 ezer fő, az élelmiszeriparban pedig közel 28 ezer fő alkalmazásához közvetetten járul hozzá. További kutatási feladat a témakörben a logisztikai feladatok munkaerő-szükségletének felmérése, lehatárolása lehet.

Teljes cikk