Lovas szolgáltató tevékenységet végző vállalkozások működésének vizsgálataMosonmagyaróvár környékén

Gombkötő Nóra – Kránitz Zsófia – Pongrácz László

Kulcsszavak: gazdaságos lótartás, költségek, bevételi lehetőségek, tartástechnológia, hasznosítási irány, Q12

A szakszerű és gazdaságos lótartást számos tényező befolyásolja. Ennek kapcsán nem lehet eltekinteni a ló sajátos faji igényeitől, melyek leginkább talán a tartási és takarmányozási területen jelentkeznek. Ugyanakkor a munkavégzés mikéntje, illetve a hasznosítás módja is nagymértékben befolyásolja, hogy milyen ráfordításokkal szükséges számolnia a lótartónak, illetve milyen hozamokat, bevételeket remélhet és milyen forrásokra támaszkodhat. Végső soron a jövedelmezőséget – leegyszerűsítve – a költségek és a bevételek viszonya határozza meg.
Jelen munkánk során a lótartáshoz kapcsolódó költségek és lehetséges bevételek alakulását vizsgáltuk Mosonmagyaróváron és vonzáskörzetében működő lovas szolgáltatást végző vállalkozásoknál. Nehézséget jelentett, hogy egyrészt az ágazat speciális jellege miatt a lótartás gazdasági hatásaira vonatkozó szekunder adatok semmilyen formában nem álltak rendelkezésre, másrészt az alapadatok a gyakorlatban szokásos és elterjedt csoportosításban voltak elérhetők. Az általunk vizsgált vállalkozások adataiból ugyanakkor egyértelműen kimutattuk, hogy a lótartás során felmerülő költségek legnagyobb része munkabérköltség, melyet az egyéb költségek, majd a takarmányozással, végül pedig az állatorvosi ellátással kapcsolatos költségek követnek. Munkánk eredményeként bizonyítást nyert, hogy a lótartás egy idő- (és/ vagy munka-) igényes tevékenység.
Kiemelésre érdemes, hogy amíg az összes termelési költség esetében egyértelműen kimutatható a tartástechnológia hatása, addig a fajlagos költségnél ettől eltérő eredményeket kaptunk. Ebben az ágazatban is fontos tehát az üzemi és üzemgazdasági szempontból egyaránt optimális állatlétszám meghatározása és kialakítása, hiszen az állatok telepenkénti egyedszáma jelentősen befolyásolja a fajlagos költségek alakulását és ezzel alapvetően határozza meg a vállalkozás gazdaságos működését.

Teljes cikk