A gyephozamok vizsgálatának jelentősége és problémái

Gaál Márta – Sipos Nikoletta – Molnár András

Kulcsszavak: hozambecslés, gyeptípus, adatbázis, Gazdálkodási napló, Tesztüzemi Rendszer, Q15, Q18

Az Európai Unió és a hazai agrár-szakpolitika is egyre inkább megköveteli, hogy a gyepterületekről, azok állapotáról és hasznosításáról minél pontosabb nyilvántartás álljon rendelkezésre. A gazdasági értékelés tekintetében kiemelt jelentőségű mind a potenciális, mind a különböző évjáratokban elért hozamok ismerete. A Gazdálkodási napló adatainak elemzése a hozamadatok bizonytalanságát tárta fel. Több nyilvántartási rendszerben is problémát jelent, hogy a hozamadatok csak a lekaszált mennyiségre vonatkoznak, a legeltetéssel hasznosított mennyiséget nem tartalmazzák. Ennek megfelelően a legelők hozama ezen adatok alapján alábecsült. A változó MePAR blokkhatárok, valamint az eltérő térbeli felbontású adatok összekapcsolásának problémája a jövőben csökkenthető lenne egy időben állandó raszterre (pl. 100×100 m) vonatkozó kimutatás alkalmazásával. A hozambecslésben – elsősorban az évjáratok összehasonlításában, hozamcsökkenést okozó hatások kimutatásában – jó módszer lehet a más növényeknél is alkalmazott távérzékelési eljárás. Számos publikáció született egy-egy kisebb terület gyephozamának, illetve az öntözés/trágyázás hatásának vizsgálatára vonatkozóan. Ezek adatainak összegyűjtése és szintetizálása jelentősen segíthetné a várható hozamok becslését.
Egy jövőbeli gyepinformációs rendszer kialakítása az alábbiak miatt indokolt:
• a megbízható adatok hiánya (különféle adatbázisokban jelentősen eltérő adatok találhatók);
• a klímaváltozáshoz és az EU agrár- és környezetvédelmi szakpolitikájához való igazodás;
• a gyepgazdálkodást, valamint az állattenyésztést érintő stratégiai intézkedések megalapozása;
• a gyepterületek Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszerbe történő bevonása.

Teljes cikk