A mezőgazdasági vállalkozások növekedési lehetőségei pénzügyi nézőpontból

Szalka Éva – Katits Etelka

Kulcsszavak: pénzügyi elemzés, növekedési ráták, operatív finanszírozási igény, értékgenerátorok, Q14

A tanulmány az 1992–2014 közötti időszak beszámolási kötelezettséggel lezárt üzleti éveinek mérleg- és eredménykimutatás-adatait felhasználva vizsgálja az árbevétel alapján készült top 5000 magyar vállalkozás közül a magyar és a külföldi többségi tulajdonú mezőgazdasági vállalkozásokat felölelő ágazat növekedési lehetőségeit. Az elemzés tárgya a vállalati növekedés mérésének extern és direkt módja. A következő kérdések állnak a vizsgálat fókuszában:
1. Hogyan változtak a belső, a fenntartható és az önfinanszírozható növekedési ráták az üzleti forgalmi adatok ismeretében?
2. M ilyen tényezők és hogyan befolyásolták az említett növekedési ráták alakulását?
3. O peratív vs. stratégiai finanszírozás. Melyek az operatív finanszírozási igény építőkövei? A tulajdonosok finanszírozási intézkedései és kockázatvállalása.
A rendelkezésünkre álló adatbázis elemzésével a következő eredményeket kaptuk:
A vizsgált mezőgazdasági vállalkozásokat felölelő ágazat
– alacsony belső növekedési rátát (IGR) ért el;
– a fenntartható (SGR) és az önfinanszírozható (SFGR) növekedési rátái alacsonyabbak, mint az eredménykimutatásból számított értékesítési árbevétel növekedési rátái;
– növekedése és az azt finanszírozni képes megtérülési ráták között nincsen összhang;
– finanszírozási idejének jelentős nagysága a likvid forrásigényt jelzi a működés finanszírozásához;
– a profit- és cash-alapú fedezeti árbevétel közel azonos vagy még meg is haladja az eredménykimutatásban közölt árbevétel nagyságát;
– jövedelmezőségi-hatékonysági kritériuma nem érvényesül, vagyis alacsony mértékű a működési jövedelmezőség, az eszközhatékonyság és a termelékenység;
– értékteremtő tényezői relatíve alacsony tulajdonosi érték (SV) növekedést tesznek lehetővé.
A kapott eredmények támogathatják a vállalati életszakaszok pénzügyi szemléletű stratégiájának és taktikájának formálását.

Teljes cikk