Kockázat és kockázatkezelés a növénytermesztésben

Lőrincz Zsuzsanna – Kacz Károly – Kalmár Sándor

Kulcsszavak: növénytermelés, kockázati tényezők, kockázatmenedzsment

Kutatásunkban felmértük Magyarországon, a Nyugat-Dunántúl Régióban működő növénytermelő vállalkozások viszonyát a kockázatokhoz, vagyis hogy hogyan ítélik meg a gazdálkodási tevékenységükre ható termelési, piaci, pénzügyi, technológiai, jogi és humán tényezőket, mint kockázati forrásokat. A kutatás kiterjedt arra is, hogy milyen kockázatkezelési módszereket alkalmaznak a növénytermelők a bizonytalansági tényezők hatásának csökkentésére. Az összesített eredmények szerint a gazdálkodók jelentős kockázati forrásnak jelölték meg az értékesítésre kerülő főtermékek árának változását, a támogatások kifizetésének késedelmét, az agrárpolitikából adódó bizonytalanságokat és az erőforrások árának változását. Kockázatkezelésként legtöbben a „többlábon állást” jelölték meg (több növényfajt termelnek, egyéb jövedelemszerző tevékenységgel is rendelkeznek), valamint nagy jelentőséget tulajdonítanak a gazdálkodók a piaci információk beszerzésének.

Teljes cikk