A XXI. század világgazdasági eseményeinek hatása az Európai Unió integrációs folyamataira és a mezőgazdasági munkamegosztásra

Szabó Barna

Kulcsszavak: regionális integráció, dezintegrációs tényezők, nemzetgazdasági fejlettségkülönbségek, GDP, mezőgazdaság részesedése a GDP-ből, Q19, R11, R19

A neoklasszikus liberális integrációelméletek szerint a gazdasági integráció a gazdasági fejlettségi színvonalak közeledését és a különbségek fokozatos eltűnését eredményezi. Ez az összefüggés vonható le korábbi tanulmányomban végzett számításaim alapján is, melyben az ezredfordulót megelőző adatokat dolgoztam fel. Ebben a publikációban a vizsgált időszakot egészítettem ki napjainkig, és arra a kérdésre kerestem a választ, hogy a XXI. században zajló kedvezőtlen világgazdasági események – mint például a 2008. évi gazdasági világválság, a migrációs válság és a terrorfenyegetettség növekedése – miként hatottak a gazdasági fejlettségkülönbségek alakulására, elsősorban az Európai Unióban. A gazdasági fejlettséget GD P-ben mértem, továbbá vizsgáltam a mezőgazdasági GD P arányát a nemzetgazdaságban. Számításaim arra engednek következtetni, hogy a fenti hatások ellenére az integráció kiegyenlítő hatása az Európai Unió tagállamai között továbbra is mérhető – bár nagysága elmarad a korábbiétól –, továbbá az eredmények jól szemléltetik a nemzetközi munkamegosztás jelentőségét a mezőgazdaságban is.

Teljes cikk