A pénzügyi elemzés és a hatályos számviteli elszámolások összefüggései

Szálteleki Péter – Pupos Tibor – Szabó Gergely

Kulcsszavak: fejlesztési támogatások, időbeli elhatárolások, vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetet tükröző mutatószámok, számítási algoritmusok, Q12, Q14

Piacgazdasági körülmények között a vállalkozási tevékenységet folytató gazdálkodó szervezeteknek a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről és azok alakulásáról objektív információk kell, hogy rendelkezésre álljanak az érintettek és érdekeltek számára egyaránt. Ennek mikéntjét törvény is szabályozza. Ezek az információk – illetve azok egy része – pénzügyi mutatószámokkal jeleníthető meg.
A gyakorlatban széles körben alkalmazott pénzügyi mutatószámok tárháza nem nevezhető szegényesnek, ugyanakkor – egyes mutatószámok értelmezését, számításuk algoritmusát tekintve – egységesnek sem. A képzett mutatószámokkal szemben fontos követelményként fogalmazható meg, hogy azok megbízható információval rendelkezzenek. Ennek biztosítása azonban csak akkor lehetséges, ha tudjuk, hogy mit és miért számolunk. A mutatószámok számítása nem lehet mechanikus, a gazdálkodás feltételrendszerének és a kapcsolódó szabályozás rendszerének – mondhatni – folyamatos változása miatt sem.
A dolgozat keretében arra keressük a választ, hogy az állami támogatások hatályos számviteli elszámolásának rendszere hogyan befolyásolja a vagyoni, pénzügyi helyzetet, a hatékonyságot és jövedelmezőséget kifejező egyes pénzügyi mutatószámok információtartalmát. Az elemzéseket gazdasági tényadatok és az AKI FADN rendszerének adatbázisán végeztük. Az eredmények alapján javaslatot teszünk egyes mutatószámok számításának algoritmusára. Erre azért van szükség, mert a hatályos számviteli törvény előírásai miatt az eddig alkalmazott algoritmus nem biztosítja az érintett mutatószámok szakmai információtartalmának megalapozottságát.

Teljes cikk