Az EU állatjóléti irányelv tervezetének kritikája magyarországi szempontból

Tóásó Szilvia – Földes Fruzsina – Kiss Csilla

Kulcsszavak: az Európai Unió ajánlástervezete, állatjólét, brojler, javaslatok

Az Európai Unió hosszú várakozás után megfogalmazott egy irányelv-javaslatot (2005/0099), amely rögzítené a brojlercsirke tartás minimum követelményeit. Ha ezt elfogadják, ezzel lefektetik Európában a brojlertartás alapkövetelményeit, amely levetővé teszi az állomány rendszeres vizsgálatát, valamint egy olyan alapot biztosít, amelyre később a jövő joganyaga épülhet. Az irányelvet az Európai Bizottság Állatjóléti és Állategészségügyi Tudományos Választmánya (Scientific Committee on animal Health and Animal Welfare/ SCAHAW) ajánlása alapján készítették el. Az irányelv elő akarja segíteni a brojlercsirkék életkörülményeinek javítását.

Az irányelvjavaslat rendkívüli csalódottságra ad okot, mivel az nem nevezi meg a kulcsfontosságú állatjóléti problémákat. Valójában nem is kísérli meg betiltani vagy szabályozni a gyors növekedésű brojlercsirkék tartása során felmerülő fájdalmas lábrendellenességek és szívproblémák kialakulásának okait. Pedig meg kellene határozni a gyors növekedési ütem legfelső határát is. A megvilágítás intenzitását 20 és 100 lux közöttire kellene szabályozni. Olyan folyamatos megvilágítást kellene tudni biztosítani az állatok számára, amely követi a természetes napszak változásával a fény intenzitását, és legalább 6 órán át tart. Az irányelvjavaslatnak 30 kg/m2-ben kellene meghatároznia a maximális állománysűrűséget.

A Bizottság az irányelvjavaslatban szintén kitér a levegőminőség, az istálló klímája, az alomminőség, az ellenőrzés, valamint a környezet gazdagításának témájára, de ebben a tanulmányban mi csak a három fő résszel foglalkoztunk.

A javaslatot a Bizottság 2005. május 30-án fogadta el. Ahhoz, hogy ez a javaslat jogszabállyá váljék, a Miniszterek Tanácsának el kell fogadnia, számos, különösen Európa Parlamenti és Tanácsi Munkabizottsági vitát és konzultációt követően. Számos állatvédő szervezet létezik, úgymint RSPCA, Eurogroup, CIWF, és Magyarországon is a Fauna Egyesület, akik egyetértenek a javaslatban foglaltakkal, mint a brojlercsirkék életkörülményeinek javítása irányába tett első lépéssel, azonban úgy gondolják, hogy ennél sokkal több lenne elvárható az állatjólétet érintő kérdésekben.

Teljes cikk