Versenyképesség a nemzetközi gabonakereskedelemben

Jámbor Attila

Kulcsszavak: gabonakereskedelem, versenyképesség, komparatív előny, Q17

A cikk a nemzetközi gabonakereskedelemben megnyilvánuló versenyképességet vizsgálja 1994–2017 között globális adatokon. A témakör nemzetközi szinten is újdonságnak számít, különösen az agrártermékek hasonló vizsgálatainak korlátozott száma miatt. A cikk a megnyilvánuló komparatív előnyök módszerét alkalmazza a gabonakereskedelmi adatok elemzésére és számos következtetésre jut. Először is az eredményekből kiderül, hogy mely országok a világ legnagyobb gabonaexportőrei, illetve importőrei, valamint hogy mely termékekkel kereskednek leginkább. Ezzel összefüggésben kimutattam, hogy a nemzetközi gabonakereskedelem mind ország-, mind termékszinten nagy koncentrációt mutat. A nemzetközi gabonakereskedelem specializációját elemezve továbbá kiderült, hogy a legnagyobb gabonaexportőr országok közül Argentína, Ukrajna és Kanada rendelkezett a legnagyobb komparatív előnnyel a vizsgált időszakban. Németország volt ugyanakkor az egyetlen, amely egyik vizsgált időszakban sem rendelkezett komparatív előnnyel. A komparatív előnyök dinamikáját elemezve kimutattam, hogy nagymértékben csökkent a kezdeti előnyök túlélési esélye, utalva ezzel a nemzetközi gabonapiacon megjelenő éles versenyre. Az eredmények szerint továbbá a nagy gabonaexportőr országok alapvetően racionális piaci magatartást folytatnak, és olyan termékeket exportálnak (importálnak), amiből van (nincs) komparatív előnyük. Végül, de nem utolsósorban Magyarország eredményeit is megjelenítettem és a hazai versenypozíciókat nemzetközi összehasonlításban is elemeztem.

Teljes cikk