A Visegrádi országok mezőgazdasági vállalkozásainak gazdasági és pénzügyi helyzete

Fenyves Veronika – Pető Károly – Harangi-Rákos Mónika – Szenderák János

Kulcsszavak: mezőgazdaság, Visegrádi országok, pénzügyi helyzet, Q1, Q14

A Visegrádi országok (Cseh Köztársaság, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia) együttműködésének célja a tagok helyzetének erősítése európai és globális szinten is. A közös történeti háttér, az elmúlt három évtized fejlődésének hasonlóságai segítenek a Visegrádi országoknak támogatni egymást gazdasági és politikai kérdésekben. Az elemzés célja a V4-es tagállamok mezőgazdaságának bemutatása, továbbá az itt működő élelmiszeripari vállalkozások pénzügyi helyzetének vizsgálata. A történelem során az elsődleges szektor fontos szerepet játszott a Visegrádi országok nemzetgazdaságában. A térségben a politikai átalakulások után a primer szektor GDP-ben való részvétele kevésbé vált fontossá, de a régió földrajzi elhelyezkedése és lehetőségei miatt az elsődleges szektor működése továbbra is döntő jelentőségű. A vállalatok pénzügyi helyzetének alapmutatóit megvizsgálva kitűnik, hogy Magyarországon és Lengyelországban az elaprózódott gazdaságszerkezet a tőkeszerkezetben és a hitelstruktúrában is megmutatkozik. Magyarországon és Lengyelországban a hosszú távú kötelezettségek aránya 2017-ben rendkívül alacsony volt Csehországhoz és Szlovákiához képest. Ez részben fakadhat a kisvállalkozások magas arányából, amelyek nem elég tőkeerősek és pénzügyileg stabilak ahhoz, hogy hosszú távú befektetésekbe invesztáljanak. Magyarországon emellett főként a rövid lejáratú kötelezettségek domináltak, ezzel szemben a V4 maradék tagállamaiban a hosszú és a rövid lejáratú kötelezettségek aránya sokkal kiegyensúlyozottabb volt.

Teljes cikk