Jogérvényesítés a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara segítségével

Horváth E. Írisz

Kulcsszavak: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, jogérvényesítés, jogsegélyszolgálat, jószolgálati eljárás, etikai eljárás, Q1

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a lehetőségeihez képest egy hatékony és a tagok érdekeit minden szempontból kielégíteni képes jogérvényesítést elősegítő rendszert hozott létre, amelynek keretében az igénybe vehető eljárások egyidejűleg azonban a rendes – tipikusan – bírósági eljárásokhoz képest alternatív megoldásokként állnak rendelkezésre. mindezek ellenére nem lehet elhallgatni azt a tényt, hogy a gyakorlatban csekély számban, viszonylag szűk körben veszik igénybe ezen szolgáltatásokat. Ennek feltehetően kettő oka lehet: egyrészt az, hogy a NAK tagjai nincsenek tisztában a számukra sok esetben ingyenesen igénybe vehető lehetőségekkel, másrészt pedig éppen az, hogy ezen eljárások alternatív eljárásokként jelennek meg az állami igazságszolgáltatás eljárásai, tipikusan a polgári peres eljárás mellett.
Kiemelendő azonban mindenképpen a NAK azon szakértő hozzáfordulása az ügyekhez, mellyel az általa biztosított jogérvényesítést elősegítő szolgáltatások esetében igyekeznek a legjobb megoldást biztosítani, azaz hogy a jogaikban és különböző érdekeikben sérelmet szenvedett tagokkal egy előzetes konzultáció, egyeztetés keretében feltárják a problémát és a probléma típusához és mélységéhez mérten „terelik” a feleket az egyes szolgáltatások irányába.

Teljes cikk