Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv és a versenyképesség

Ficsor Ádám

Kulcsszavak: versenyképesség, környezetgazdálkodás, befektetés, vidéki jövedelemszerzés és életminőség, EMVA

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv az EU környezetébe illeszkedve számol a 2007-2013 között valószínűsíthető változásokkal azért, hogy a magyarországi érdekeket megfelelően képviselje, érvényesítse. A jogi környezetet jelentő 1698/2005 EK rendelet három célt és egy módszerében elkülönülő megoldást irányoz elő, ezért beszélhetünk a 2007-2013 közötti időszakban négy fejlesztési tengelyről. A magyarországi kormányzat az EK rendelet alapján négy stratégiai célt fogalmazott meg: a versenyképesség fokozását – fizikai és humán bontásban –, a környezetgazdálkodás erősítését, a komplex vidékfejlesztés megvalósítását és a Leader+ széles körű felkarolását. A versenyképességi célok a minőség, piac, innováció kulcsszavakkal, a környezetgazdálkodás a kistérségi klaszterekkel, a komplex vidékfejlesztés a jövedelemszerzési és életminőségi törekvésekkel, a Leader pedig sajátos módszerével jellemezhető. A feladat nem a források elköltése, hanem hatékony, ésszerű befektetések eszközlése. A megvalósításban a tanácsadásnak, a pályázó- és ügyfélbarát végrehajtásnak, a szakemberek összefogásának, a tudománynak meghatározó lesz a szerepe.