Vásárlói döntéshozatal vizsgálata egy fejlődő gazdaság élelmiszerpiacán

Tiago Manuel – Lehota József

Kulcsszavak: Angola, élelmiszer-fogyasztás, élelmiszerpiaci trendek, fejlődő gazdaság, fogyasztói magatartás, D12, I32, J11, M31, Q13

Kérdőíves vizsgálatunk célja az élelmiszer-fogyasztást befolyásoló főbb tényezők azonosítása egy fejlődő gazdaság fővárosában élő 300 élelmiszer-fogyasztó bevonásával. A modern kor munkamegosztásával a népesség egy része közvetett úton, az élelmiszer ellátási lánc révén jut hozzá a fogyasztásra szánt termékekhez, kapcsolódó szolgáltatásokhoz. Fejlődő gazdaságok fogyasztói komoly problémákkal szembesülnek vásárlási döntéseik kapcsán. Az élelmiszerekhez való hozzáférés mind mennyiségi, mind minőségi tekintetben akadályozott lehet. A lakosság ellátását több tényező befolyásolja: elégtelen hazai élelmiszertermelés és feldolgozás; robbanásszerű népességnövekedés; infrastrukturális és logisztikai hiányosságok miatt az áru ellátási lánchoz való kapcsolódásának akadályozottsága; megkérdőjelezhető élelmiszerbiztonság; kidolgozatlan minőségbiztosítási rendszer. A folyamatos hiánnyal küzdő élelmiszer-gazdaság a vásárlási döntés újraértékelésére kényszeríti a kiszolgáltatott fogyasztót, anélkül, hogy adekvát információ birtokában lenne.
Eredményeink alapján elmondható, hogy Luanda lakosságának nagyobb része jelenleg is a hagyományos, többgenerációs családmodellben él, a szegénységi küszöb közelében, tradicionális élelmiszer-fogyasztási és beszerzési szokásokkal. Számukra a mindennapi élelmiszer-szükséglet kielégítése a szűkös anyagi lehetőségek, az eltartottak magas aránya, a közlekedési nehézségek, valamint a magas és gyorsan változó élelmiszerárak miatt komoly nehézségekbe ütközik. Ugyanakkor egyre szélesedik a középosztályhoz tartozó fiatal-középkorú, iskolázott, jövedelemmel rendelkező, kisebb családban élő társadalmi középréteg fogyasztói kapacitása, a fejlett gazdaságokra jellemző fogyasztói igények megjelenésével. Ez a réteg az ellátási lánc elégtelensége valamint az információhiány miatt szembesül jelentős fogyasztói kockázattal. A piac és a fogyasztói döntési folyamat ismeretében diverzifikált, a hagyományos, és a bővülő igények kielégítésére egyaránt alkalmas, hatékony marketing stratégiák kialakítására nyílik lehetőség.

Teljes cikk