Autonóm üzemű traktorok alkalmazásának hatása a géphasználati költségekre

Magó László

Kulcsszavak: autonóm önvezető erőgépek, géphasználati költségek, gépkihasználtság, üzemi méret, erőgép-kategóriák, C61, O33, Q16

A digitalizáció, az automatizálás, illetve a mesterséges intelligencia eszközeinek fokozatos térhódítása az agráriumot, illetve a mezőgazdasági termelési technológiákat is elérte. Az egyes mezőgépgyártók részéről sorra jelennek meg az újabb és újabb autonóm üzemre alkalmas erőgépek. Előre vetítve a közeli jövőt, amely a mezőgazdaságban is a személyes közreműködés mérséklését, a hatékonyság növelését tűzi ki célul. Az emberi munkaerő mellőzése által a termelés kevésbé lesz kiszolgáltatott az olykor kedvezőtlen munkaerőpiaci körülményeknek, továbbá megfelelő műszaki feltételek mellett a gépi munkavégzés fokozott hatékonysága, precizitása a fokozódó árversenyben a termelés jövedelmezőségét is segíti.
Felvetődik a kérdés, miként befolyásolhatja az automatizálás fokozatos fejlődése a gépesítési trendeket. Az erőgépek esetében az újonnan vásárolt gépek átlagteljesítménye évről évre fokozatosan nő, hiszen az egy kezelő személy által elvégzett munka mennyisége, ill. a területteljesítmény nő. A robottechnika azonban más elveken alapul: Itt nem elsődleges szempont a nagy gépméret. Elektromos üzemű gépek esetében, napjaink technikai feltételei mellett, szinte megvalósíthatatlan a felső teljesítménykategóriákba sorolható erőgépekkel történő munkavégzés. A kisebb teljesítményű robotok kerülnek előtérbe, amelyek alkalmazása agrotechnikai szempontból előnyös elemeket is tartalmazhat.
Munkám során megvizsgáltam, hogy a szántóföldi növénytermesztés adott üzemi méreteinél alkalmazott költségszempontból legkedvezőbb erőgépek autonómra cserélése milyen hatással van az egyes traktor- vagy betakarítógép-kategóriába tartozó erőgépek műveleti költségszintjére, s ezáltal a géphasználat összes költségére. Célom megállapítani és bemutatni, hogy az üzemi méret és ezáltal a gépkihasználtság milyen mértékben befolyásolja az autonóm üzemű gépek műveleti költségszintjét.
A kutatómunka során megállapítást nyert, hogy közepes, és nagyüzemi méreteken autonóm erőgépek alkalmazásával 15, de akár a kiemelkedő 25%-os műszakórára jutó költségszint-csökkenés is realizálható, ami géppark szinten 10, esetenként 15%-kal kedvezőbb géphasználati költséget jelent. Kis üzemi méreteknél az önvezető robottraktorok magas műveleti költségét ellensúlyozandó a kisteljesítményű elektromos üzemű robotok, illetve robotcsoportok szolgáltathatnak megoldást ott, ahol a robotcsoportokat alkotó egyedek száma a munkaműveletek volumenének függvényében változhat.

Teljes cikk