A mikrohitelezés szerepe az ugandai mezőgazdaság finanszírozási rendszerében

Vasa László – Vida Imre

Kulcsszavak: mikrohitel, mezőgazdasági finanszírozás, agrárhitelezés, OSINT, Uganda, D14, D53, G10, G51, Q14

Az agrárfinanszírozás a vidéki területekre fókuszáló formális és informális pénzügyi rendszer fontos része. Számos kutatás eredménye bizonyítja, hogy a vidéki pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés pozitívan hat a mezőgazdasági termelékenységre, az élelmezésbiztonságra és a szegénység csökkentésére. Tanulmányunkban bemutatjuk a mikrofinanszírozás helyét, jelentőségét az ugandai mezőgazdaság legkisebb termelői esetében. A téma ugandai kontextusban történő feltárásához a társadalomtudományi kutatások esetében újszerűnek számító OSINT (open source intelligence) módszert használtuk annak érdekében, hogy reális képet kapjunk a kutatás tárgyáról, hiszen a térségben a hagyományos statisztikai adatbázisok vagy nem léteznek vagy megbízhatatlanok. Megállapítjuk, hogy a mikrofinanszírozásnak afrikai viszonyok között van helye és létjogosultsága a mezőgazdasági finanszírozásban. A mezőgazdasági mikrofinanszírozás ugandai rendszerében igen nagy az önszerveződő csoportok szerepe, melyek szabályozása ugyan létezik, de nem hatékony. Az ugandai kormány ugyanakkor jelentős erőfeszítéseket tesz nem csupán a mikrohitelezés szabályozása, de elterjesztése érdekében is. A formális bankrendszer ugyanis soha nem fog a legkisebb jövedelmű, tulajdonképpen hivatalos bankrendszeren kívül rekedt vidéki társadalmi rétegre fókuszálni, elsősorban a magas elérési és tranzakciós költségek és a jelentős kockázatok miatt, miközben ezen kisgazdaságok szerepe mind ellátási, mind exportárualap szempontjából jelentős.

Teljes cikk