A magyar méz kereskedelmének komparatív előnyei

Mucha László – Oravecz Titanilla – Totth Gedeon – Illés Bálint Csaba

Kulcsszavak: méhészeti ágazat, méztermelés, megnyilvánuló komparatív előnyök, RCA-mutatók, Q17

A méhészet mint gazdasági és társadalmi tevékenység jelentős hatással van a természeti környezetre, a fenntartható fejlődés nélkülözhetetlen eleme, továbbá fontos szerepet játszik a vidéki térségek fejlesztésében. A szektor jelentősége világszerte messze túlmutat termelési funkcióin, ökológiai és biológiai szempontból is meghatározó. Az ágazat így több okból is lényeges eleme a hazai gazdaságnak, a magyar állattenyésztéshez évente csaknem 25-30 milliárd forinttal járul hozzá. A Magyarországon megtermelt méz jellemzően a nyugat-európai országokba kerül, az utóbbi évtizedekben keresett exportcikk volt, azonban Magyarország mézkivitele az elmúlt években lassulni látszik. Jelen tanulmány egy cikksorozat második része. A kutatás célja az Európai Unió és hazánk méztermelésének és kereskedelmének bemutatása, valamint a megnyilvánuló komparatív előnyök vizsgálata. Hazai és nemzetközi adatbázisokat felhasználva ismertetjük a világ, az Európai Unió, valamint Magyarország mézkereskedelmét, a hazai méztermelés alakulását. Az export- és importadatokat vizsgálva RCA-indexek alkalmazásával igazoltuk, hogy hazánknak a természetes méz vonatkozásában megnyilvánuló komparatív előnye van. Az ágazat stabilitása és a pozitív externáliák miatt fontosnak tartjuk a méhészet további támogatását.

Teljes cikk