A külkereskedelmi költségek és az élelmiszerválság hatása a magyar kukoricaexportra

Fertő Imre – Szerb András Bence

Kulcsszavak: mezőgazdaság, gabonakereskedelem, kukorica, Magyarország, gravitációs modell, Q11, Q13, Q17

A kukorica Magyarország egyik legjelentősebb mezőgazdasági exportterméke. A tanulmány a gazdasági válság és a külkereskedelmi költségek hatását vizsgálja a magyar kukoricaexport esetében az 1996 és 2015 közötti időszakban. A szerzők standard gravitációs modellt alkalmaznak, hogy meghatározzák a hazai kukoricaexport fő tényezőit és pozícióját a világpiacon. Az eredmények azt mutatják, hogy a keresleti oldalon mind az importőrök piaci mérete, mind jövedelme pozitív és jelentős hatást gyakorol a magyar kukoricaexportra. Az elméleti várakozásoknak megfelelően a távolság negatívan befolyásolta az exportot. A válság meglepő módon pozitív hatással volt a magyar kukoricaexportra, ami annak tudható be, hogy időben egybeesett az EU-tagság piacbővítő hatásával.

Teljes cikk