A paradigma fogalmának alkalmazása a mezőgazdaságban

Mészáros Sándor

Kulcsszavak: paradigma, paradigmaváltás, T.S. Kuhn, gazdálkodási rendszerek, agrárpolitika

A paradigma fogalmát (a korábbi nyelvészetinél) szélesebb értelemben Thomas Samuel Kuhn amerikai fizikus és tudománytörténész vezette be „A tudományos forradalmak szerkezete” c., 1962-ben megjelent művében. Ezt a könyvet a XX. század legvitatottabb, ugyanakkor szűkebb szakterületén kívül is legismertebb tudományfilozófiai munkájának tartják. Nem véletlen, hogy magyar fordítása is jó néhány kiadásban megjelent. A szerző haláláig (1996) eltelt jó három évtized főként a szűkebb szakmán (tudománytörténeten, tudományfilozófián) belüli megvitatással telt el. Az elmúlt másfél évtizedben azonban megkezdődött a paradigma, illetve a paradigmaváltás fogalmának a különböző tudományokban történő elfogadása és alkalmazása. Az agrárpolitikában négy paradigma különböztethető meg. Tudományos pályán a paradigma rendszerezésre, összehasonlításra, értékelésre serkent, miközben a gazdaságpolitika, így az agrárpolitika átláthatóbbá válik, s változása nyomon követhető, előre jelezhető, elősegítve hipotézisek alkotását.

Teljes cikk