A generációváltás akadályai és ösztönzői a magyar mezőgazdaságban

Hamza Eszter

Kulcsszavak: generációváltás, gazdaságátadás, fiatal gazda, primer kutatás, Q12; Q19

A mezőgazdaság jövője szempontjából az egyik legnagyobb kihívás a generációs megújulás, hiszen a gazdaságvezetők elöregedése a fiatal gazdákat segítő támogatások, intézkedések ellenére is évtizedek óta tartó probléma mind az európai Unióban, mind Magyarországon. A tanulmány szakirodalmi források, szekunder adatok elemzése, valamint két primer kérdőíves adatgyűjtés és szakértőkkel, gazdálkodókkal készített interjúk tapasztalatai alapján arra keresi a választ, hogy hazánkban mi jellemző a mezőgazdasági vállalkozások generációváltási folyamatára, mely üzemtípusokban jelenti a legnagyobb problémát, melyek a gazdaságátadás legfőbb akadályai és milyen eszközök segíthetik azt a leghatékonyabban. A kutatás kitér továbbá a támogatáspolitika és szabályozás generációváltásra való befolyásának vizsgálatára is. Az eredmények rávilágítanak arra, hogy hazai környezetben a mezőgazdaságban a nemzedékváltás zömmel családon belül történik, legfőbb akadályozói az idős generáció alacsony gazdaságátadási hajlandósága mellett az átadást és öröklést érintő adminisztrációs terhek, a fiatalok földhöz és hitelhez jutási nehézségei, valamint az utódlás feltételeivel kapcsolatos információhiány. A kutatási eredmények szerint a megoldást a probléma komplex szemléletű, üzemtípus és szociodemográfiai jellemzők szerint differenciált kezelése jelentheti, amelyben a pénzügyi támogatások mellett az adózási, földügyi szabályozás, valamint a személyre szabott tudásátadás és információnyújtás együttesen segíti a mezőgazdasági üzemek fiatal generációknak történő átadását.

Teljes cikk