A magyar élelmiszerek megítélése és vásárlása a koronavírus-járvány hatására - generációs különbségek

Garai-Fodor Mónika – Popovics Anett

Kulcsszavak: magyar élelmiszerek, fogyasztói szokások vizsgálata, koronavírus-járvány, Q13, Q19, Q10

A koronavírus-járvány hatására az élelmiszer-fogyasztási szokások hazánkban is jelentősen megváltoztak. A járvány újabb és újabb hullámainak hatására a fogyasztók tudatosabbá váltak beszerzéseikben, a helyi üzletek, piacok és a házhoz szállítás szerepe felértékelődött és megnőtt a bizalom a helyi élelmiszerek iránt.
Az elmúlt két évben az online vásárlás trendje is felerősödött az élelmiszer-beszerzések tekintetében és a fogyasztók a hazai termékek esetén is változatlanul a jó minőségű, megbízható forrásból származó élelmiszereket részesítették előnyben.
Jelen tanulmányunk egy korábbi kutatásunk folytatása: a szekunder források vizsgálata után primer kutatás elvégzésével arra kerestük a választ, hogy a koronavírus-járvány milyen mértékben hatott a magyar élelmiszerek vásárlására, különös tekintettel a generációk közötti különbségekre. Vizsgálatunkban kvantitatív eljárást alkalmaztunk, a sztenderdizált kérdőív segítségével lefolytatott online megkérdezés után 1151 válaszadó véleményének feldolgozásával vontunk le következtetéseket.
Eredményeink alapján elmondható, hogy a magyar élelmiszerek vásárlása általánosságban előtérbe került a koronavírus-járvány hatására. A hazai élelmiszerek vásárlásának legfőbb motivációja a magyar gazdaság támogatása volt. Egyfajta érzelmi kötődés alakult ki a vizsgált időszakban: a válaszadók véleménye szerint a hazai élelmiszerek vásárlása összekapcsolódott a magyar gazdaság előmozdításával.
Generációs aspektusból vizsgálva az X generáció tagjai részesítették leginkább előnyben a magyar élelmiszereket, ám kutatásunkból az is kiderül, hogy az Y és a Z generáció meggyőzésére is reális esély van további népszerűsítő kampányok keretében.
A magyar élelmiszerek vásárlásának ösztönzését véleményünk szerint érzelmi alapú, a jó minőséget és a vásárlási élményt fókuszba helyező kommunikációs aktivitással lehetne megvalósítani, amely a közösséghez tartozás érzésén keresztül ismertetné meg a fiatalabb generációval a helyi termékek előnyeit.

Teljes cikk