A magyar pálinkaágazat – a bérfőzdék és a kereskedelmi főzdék összehasonlító elemzése

Maró Zalán Márk – Maró Gréta – Török Áron

Kulcsszavak: pálinka, bérfőzde, kereskedelmi főzde, elhelyezkedés, gazdasági teljesítmény, Q12

A tanulmány a magyar pálinkaágazat gazdasági teljesítményét vizsgálja. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal, illetve az M&A Research Catalyst adatbázisa alapján összesen 461 főzdét sikerült beazonosítani a 2009–2017-ig terjedő időszakban. A tanulmány célja, hogy gazdasági teljesítmény szempontjából (árbevétel, üzemi eredmény, adózott eredmény) különböző dimenziók mentén vizsgálja meg a bérfőzdéket, valamint a kereskedelmi főzdéket. Az eredmények azt mutatják, hogy jelentős különbségek vannak a két főzdetípus között. A kereskedelmi főzdék üzemméretben, alkalmazotti létszámban és életkorban is felülmúlják a bérfőzdéket. Továbbá az ökonometriai vizsgálatok eredményei is azt mutatják, hogy a kereskedelmi főzdék gazdasági teljesítménye kedvezőbben alakult a vizsgált időszakban, ami elsősorban a mérethatékonyságban rejlő lehetőségek jobb kihasználásának köszönhető.

Teljes cikk