A technológiai fejlődés hozzájárulása a fenntarthatósághoz az agrárgazdaságban

Takácsné György Katalin

Kulcsszavak: technológiai fejlődés, digitalizáció, precíziós technológiák, környezeti fenntarthatóság, Q01, Q2

Az élelmezésbiztonság és élelmiszer-biztonság számos kihívást támaszt a mezőgazdasági termeléssel szemben, amelyekre a technológiai fejlődés mellett szükséges az adaptációs képesség és készség. A humán tényező szerepe a technológiai tudáson messze túlmutat, a fogyasztói szokások, a társadalmi értékrend és változásuk, a társadalmi innovációk is a fenntarthatóságot kell, hogy szolgálják. A mezőgazdasági termelés során a technológiák adott rendszer ismeretén alapuló helyes alkalmazása, megfelelő termelői stratégia kialakítása elengedhetetlen feltétel az üzemi szintű (gazdasági) fenntartható működésnek, de a fejlődés napjainkban elképzelhetetlen az agrárdigitalizáció, a klímaorientált okos mezőgazdaság megoldásainak adaptálása nélkül. A lokális gazdaság képezi az alapját az élhető helyi közösségek (társadalmi fenntarthatóság) fejlődésének, aminek szorosan együtt kell járnia a tágabb értelemben vett környezeti fenntartható fejlődéssel.
A tanulmány a fenti elméleti összefüggésrendszert járja körül szakirodalom alapján, hangsúlyt fektetve az agrárdigitalizáció mentén a Mezőgazdaság 4.0, a klímaorientált okos mezőgazdaság (CSA) kérdésekre. A szakirodalom szintézise alapján a legfontosabb megállapítás, hogy paradigmaváltásra van szükség a korábbi növekedéscentrikus és fogyasztásösztönző gondolkodáshoz képest az élet minden területén. Az innováció iránya mind társadalmi, mind gazdasági szempontból a korlátozott erőforrások racionális felhasználása, továbbá az okszerűség irányába kell, hogy forduljon.

Teljes cikk