Vertikális integráció, mint a folyamatos technológiai innováció záloga

Bazsik István

Kulcsszavak: vertikális koordináció, kontrollintenzitás, ellátási lánc, tésztagyártás JEL-kód: Q13, O13

DOI: https://doi.org/10.53079/GAZDALKODAS.67.1.t.pp_62-79

Az élelmiszeriparban egyre nagyobb jelentőséggel bír a folyamatos ellátás, a megbízható minőség, a partnerek megbízhatósága, illetve a tervezhető, folyamatos termelés. Ezen igények kielégítésére alkalmas specifikus eszköz a vertikális integráció, amely az adott ellátási lánc termelési biztonságát és minőségi színvonalát úgy éri el, hogy a rendszerben az integrátor magas kontrollintenzitás mellett direkt módon képes beavatkozni az elvárt eredmények elérése érdekében. Magyarország és Kelet-Közép-Európa legnagyobb tésztagyártója, a Gyermelyi Holding Zrt. által összefogott cégcsoport olyan ellátási láncot épített fel, amely teljesen zárt vertikális integrációt valósított meg. Az élelmiszer-gazdaságban az ellátási láncok mentén a résztvevők között kialakult egyfajta erőviszony, amely a beszállító termelők erős kiszolgáltatottságát eredményezi, és feszültséggel terheli meg az ellátási láncokat. Erre a problémára is adekvát választ nyújthat egy minden fél számára előnyös és elfogadott vertikális integráció. A vállalatcsoporttól a szövetkezeti múltjából adódóan soha nem állt távol az integráció szellemisége, ennek megfelelően a technológiai és kapacitásfejlesztések későbbi kihasználtságának érdekében mindig is igyekeztek integráció útján megteremteni a termeléshez szükséges alapanyag ellátási és minőségi biztonságát. Mára hazánkban egyedülálló, teljesen zárt vertikális integrációt valósított meg a cégcsoport, amely számos olyan elemet épített be az integráció rendszerébe, amely a méltán híres nagy olasz tésztagyártók sikereit is megalapozzák. A Gyermelyi vertikális integrációval ad és adott válaszokat a piacot terhelő kérdésekre – például: alapanyaghiány, logisztikai zavarok, kiszámíthatatlan áringadozások –, amelynek eredményeként mind a beszállítók, mind saját maga sikeres és eredményes lehet, ezzel pedig hosszú távon fenntartható ellátásilánc-struktúrát tarthat fenn. Jelen tanulmány elsődleges célja a Gyermelyi cégcsoport térségünkben egyedi vertikális integrációját mint jó gyakorlatot átfogóan bemutatni.

Teljes cikk