Új lehetőségek és elképzelések a vidékfejlesztésben és a fejlesztéspolitikában

Magda Sándor – Szűcs Csaba – Holló Ervin

Kulcsszavak: kutatás, vidékfejlesztés, vidékpolitika, Közös Agrárpolitika, helyi fejlesztés Jel-kód: Q18, R11

DOI: https://doi.org/10.53079/GAZDALKODAS.67.2.k.pp_183-190

A vidékfejlesztési szakpolitika egyre inkább felértékelődik. Úgy gondoljuk, a vidékfejlesztést nem csak agrár-megközelítésből kell szemlélni. Az EU komolyan veszi a vidéken élők problémáit, és az életszínvonal növelésére törekszik. A KAP reformok segítenek a vidéki fejlesztéspolitika térnyerésében és a vidék fejlődésének gyors és pozitív változásában.
Napjainkban globális versenyről beszélhetünk. Ennek jellemzői a következők:
- a kereskedelem nemzetközivé válása,
- a termelés és a tőkeáramlás világméretű növekedése,
- az innovációs folyamatok globalizációja.
Lengyel (2003) szerint ezek a fő jellemzők, mely ismeretekkel helytállhatunk a globális versenyben. Úgy gondoljuk, csak a tudásalapú társadalom fejlődési pályáján lehetünk sikeresek.
Magyarország fejlődése a természeti erőforrások használatára épül. A falusi termelés mellett az energetikai célú termelés, valamint az integrált és az ökológiai gazdálkodás is elképzelhető. Indokolt a zöldség-gyümölcs termelés és az állattenyésztés fejlesztése. Nagyon fontos a foglalkoztatás növelése és a népességmegtartás.
A vidékfejlesztés szerepe térben és időben változó. A változások áttekintése fontos, hogy az ismeretek birtokában a vidéki területek fejlődése nagyobb lendülettel folytatódjon.
A versenyképességre ható tényezőket sok szerző elemezte. Említhető Csath (2019), Szűcs – Marselek (2019), Chikán A. (2017), Holló – Marselek (2016) munkássága.
A falvak fejlesztése során fontos szempontokat kell figyelembe venni. Rövid áttekintésünkben csak néhány, a kutatással összefüggő területre utalunk. Ilyenek pl.: a földhasználat kérdése, a mező- és vidékgazdaság helyzete, az agrár-versenyképesség, a környezetvédelem, az öntözés és vízvédelem, a zöld gazdaság és a körforgásos gazdaság.

Teljes cikk