Néhány gondolat a magyarországi vidéki térségekről

Lipták Katalin

Kulcsszavak: vidékfejlesztés, helyi fejlesztés, népességmegtartó képesség JEL-kód: P25, R11

DOI: https://doi.org/10.53079/GAZDALKODAS.67.3.t.pp_277-280

Magyarországon a vidéki térségek fejlesztése kulcsfontosságú, hiszen a lakosság közel 30%-a nem városi övezetben él. A vidék valódi értékeket őriz, ezeket a marketing segítségével még ismertebbé kell tenni és a vidéki turizmusban rejlő lehetőségeket is támogatni kell. A vidéki társadalom tagjainak fokozottan szüksége van a fennálló, kedvezőtlen gazdasági és társadalmi folyamatokat csillapító újszerű megoldások alkalmazására. Azokat a helyi fejlesztéseket, amelyek helyben születnek, helyi lakosok bevonásával, helyi kontroll alatt valósulnak meg és a fennálló szükségleteket igyekeznek kielégíteni, segíteni és támogatni kell. Ezeket a helyi fejlesztéseket a szolidáris gazdaság keretei között, a civil szervezetek együttműködésével vagy kezdeményező képességével célszerű megvalósítani.

Teljes cikk