A magyar vidéki lakosság és a mezőgazdasági gazdálkodók hozzáállása a klímaváltozás kérdéséhez

DEÁK ZSUZSANNA

Kulcsszavak: klímaváltozás, vidék, gazdálkodás, attitűd, értékskála JEL-kód: Q01, Q54, R58

DOI: https://doi.org/10.53079/GAZDALKODAS.67.6.t.pp_479-496
A tanulmány a European Social Survey legutóbbi, 10. hullám (demokrácia, digitális társadalmi kapcsolatok) felmérésből származó adatokat elemezte, hogy azonosítsa a gazdálkodók és a nem gazdálkodók, illetve a vidéki és a városi lakosok közötti, az éghajlatváltozással kapcsolatos felfogásbeli különbségeket Magyarországon. Különösen fontos kérdés volt, hogy a válaszadók Schwartz-féle értékskálán való elhelyezkedése milyen irányban befolyásolja a klímakérdésekre adott válaszaikat. Vajon az altruista, egoista vagy hedonista értékek az elsődleges mozgatóerők a klímaattitűdök mögött?
Szignifikáns különbség található a vidéki és a városi lakosok között a klímaváltozással kapcsolatos személyes felelősség tekintetében, mivel a városi populáció inkább érez felelősséget a klímaváltozás mérséklésében, mint vidéki társaik. Ugyanez az eltérés nem figyelhető meg a klímaváltozással kapcsolatos aggodalom érzése terén. Ezzel szemben a mezőgazdasági ágazatban érdekeltek kevesebb személyes felelősséget éreznek, mint a más ágazatban dolgozók. Az idősebbek és a férfiak kisebb valószínűséggel érzik magukat felelősnek az éghajlatváltozás hatásainak csökkentéséért. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők, a városi területeken élők, a vallásos érdeklődésűek nagyobb felelősséget éreznek. A politikai nézetek befolyásolják a felelősségérzet és a nem, a mezőgazdasági érdekeltség, valamint a tudományba vetett hit összefüggéseit. Ugyanezek a csoportok, illetve a politikai skálán baloldalon elhelyezkedők szintén jobban aggódnak az éghajlatváltozás miatt. Az aggodalom azonban nincs összefüggésben az életkorral, és a férfiak kevésbé aggódnak az éghajlatváltozás miatt, mint a nők. A személyes élvezeteket előtérbe helyező válaszadók kisebb valószínűséggel érzik magukat felelősnek az éghajlatváltozás hatásainak csökkentéséért, míg az altruista válaszadók sokkal jobban aggódnak a klímaváltozás miatt. Az értékskálák összehasonlításakor a hedonista értékek sokkal hangsúlyosabbaknak bizonyultak mind a vidéki, mind a mezőgazdaságban tevékenykedők körében.
Teljes cikk