Egészség- és időtudatosság térnyerése az élelmiszerfogyasztásban

Fodor Mónika – Fürediné Kovács Annamária

Kulcsszavak: élelmiszer-fogyasztás trendjei, értékrend-változás, egészség-és időtudatos fogyasztó, élelmiszer-kereskedelem változása

Az élelmiszer-fogyasztás, mint a fogyasztói magatartás része, nem függetleníthető az életstílus, értékrend-változásoktól. Ezen változások élelmiszerfogyasztói magatartásra és étkezési szokásokra, valamint az élelmiszer-kereskedelem szerkezetére gyakorolt hatását vizsgáljuk. Megfigyelhető a humánértékeket előtérbe helyező fogyasztói csoportoknál a biztonságosabb és egészségesebb életmód felé orientálódás, illetve a szabadidő értékes eltöltése iránti fokozottabb igény. A nemzetközi piacokon észlelhető jelenségek egy csoportja már hazánkban is megjelent, és változásokat indukált az élelmiszer-kereskedelem szerkezetében és szolgáltatási körében. Ezt bizonyítja többek között a nagy eladóterű üzletek térnyerése, az étel-házhozszállítási, az on line vásárlási lehetőséget biztosító kereskedelmi formák térnyerése, valamint az egészség szempontjából kedvezőnek ítélt élelmiszerek iránti igényt kielégíteni képes bioboltok, natúrpatikák megjelenése. Az élelmiszeripari és -kereskedelmi vállalkozásoknak versenyelőnyt jelenthet, ha az értékrend-változással kapcsolatban álló fogyasztói trendeket figyelembe véve alakítják marketingjüket, és az újonnan kialakult idő és egészségtudatos szegmensek igényeit optimálisan kiszolgálni képes kereskedelmi formákat alkalmazzák, illetve e csoportok igényeit kielégíteni képes termékportfoliót tartanak kínálatukban.