Az EMOGA Garancia Részlegből történt kifizetések utólagos ellenőrzése

Ficzeréné Nagymihály Kornélia – Czencz László

Kulcsszavak: agrártámogatások, ellenőrzés, export, kockázatelemzés, spekulatív készletfelhalmozás

Az Európai Unió költségvetésének legnagyobb részét a közösségi agrárpolitika legösszetettebb területére fordítja. Magyarországon az EMOGA Garancia Részlegéből a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal teljesít kifizetéseket. A kifizetések utólagos ellenőrzését pedig – a 4045/89 (EGK) rendeletben megfogalmazottak szerint – a Vám- és Pénzügyőrség ellenőrzési hálózata végzi. Az ellenőrzésben a gazdálkodóktól elvárt közreműködés a támogatásokhoz kapcsolódó könyvviteli nyilvántartások maradéktalan bemutatását jelenti. Az ellenőrzésben a szabálytalanságokra vonatkozó megállapítások, és az azt követő határozattal megállapított támogatás visszafizetésének elkerülése érdekében a támogatások elnyerésének valamennyi feltételét be kell tartani. Az állami hatóság, a vámhatóság fokozott figyelmet fordít a kockázatelemzésre, annak a Bizottság javaslataival és irányelveivel való összehangolására.