Agrárstruktúrák változásának okai és eredményei

Osztrogonácz Ivó

Kulcsszavak: agrárpolitika, üzemszerkezet, termelési szerkezet, részmunkaidős gazdaság, SAPS

Az agrárszerkezeti változások okainak és hatásainak érdekes és igen mélyreható elemzésére került sor az ez évi első, szám szerint 96. EAAE Szeminárium1, keretén belül, a svájci Tänikonban. A rendezvény rámutatott, hogy a strukturális problémák nem tipikusan átalakuló országbeli problémák. A régi EU tagországok esetében is, bár más irányú, de mégis jelentős nehézségeket eredményez a szerkezeti átalakulás. Az Unió új tagországainál fontos a tulajdonosi viszonyok rendezése, valamint az uniós agrárpolitika zökkenőmentes adaptálása. A régi tagországok esetében a fő probléma a már működő gazdaságok részmunkaidejű továbbműködtetése, a termelés mellett a feldolgozás integrációja és a változó agrárpolitika alkalmazására való felkészülés. Mind a hazai, mind pedig a nemzetközi agrárközgazdászoknál egyre szélesebb körű kutatás várható e témakörben, melyhez megfelelő alapot nyújthat a svájci konferencia.