A beruházás-támogatás jóléti közgazdaságtani értelmezése és hazai stratégiája

Varga Tibor

Kulcsszavak: beruházás, hatékonysági mezők, jóléti közgazdaságtan, támogatás

A beruházások központi támogatásának hatékonysága a versenyképes mezőgazdasági termelés egyik sarkalatos kérdése, de ennek ellenére nem rendelkezik a hatékonyságot számszerűsítő, a szakmai közvélemény által széleskörűen elfogadott eljárással.

A beruházási támogatás hatásvizsgálatát jóléti közgazdaságtani alapokon vizsgálva megállapítható, hogy a támogatás hatékonysága ‑ vagyis a társadalmi költségek (holtteherveszteség) után fennmaradó rész aránya a támogatáson belül – a kereslet és a kínálat árrugalmasságának mértékétől függően alakul. Továbbá, a támogatás céltartása – a támogatottakhoz jutó rész aránya a támogatáson belül – az előállított termékek keresleti árrugalmasságának és a támogatott beruházás típusának függvényében változik. A támogató mindezeket a támogatási konstrukciók kialakítása során mérlegelheti. Ugyanakkor a támogatás célcsoportjának megválasztásakor a hatékonysági szempontokat is árnyaltabban (a pályázók határ- és átlaghatékonyságainak mérlegelésével) veheti figyelembe.
A Tesztüzemi Információs Rendszer adatbázisán vizsgálódva az a tendencia rajzolódik ki, hogy az agrárkormányzat a beruházási támogatásokban kevert stratégiát követett, amelyben a hatékonysági szempontokat és a fennmaradási esélyeket egyaránt mérlegeli.

Teljes cikk