A hazai agrár-külkereskedelem regionális vizsgálata

Hegedűsné Baranyai Nóra – Poór Judit

Kulcsszavak: agrár-külkereskedelem, közép-kelet európai térség, versenyképesség, megnyilvánuló komparatív előny

A globalizáció és a regionalizáció hatásainak következtében a közép-kelet európai országok gazdasága fokozatosan nyitottá vált, és a vizsgált régióban egyre meghatározóbb szerepet töltött be az Európai Unió. Az EU-ba irányuló export és import részesedése a térség országainak külkereskedelmében meghaladja az 50%-ot. Az Európai Unióval folytatott kereskedelem mellett így a térség életében meghatározó szerepet játszik a szomszédos országokkal folytatott árucsere. Vizsgálataink alapján megállapítást nyert, hogy hazánk exportjában és importjában Lengyelország szerepe a legjelentősebb.

A hazai agrár-külkereskedelem versenyképességét az RCAit és az FKE mutató alkalmazásával vizsgáltuk, a 2003-as és 2004-es évre rendelkezésre álló OECD és UNSD adatok alapján. Az élelmiszergazdaság tekintetében hazánknak a többi országhoz képest az élő állat; a hús és húskészítmény; a gabona, gabonakészítmény; a zöldségféle és gyümölcs; a cukor, cukorkészítmény, méz és az ital termékcsoportoknál a legerősebb a megnyilvánuló komparatív előnye, jelentős a hazai külkereskedelem versenyképessége.

Teljes cikk