Az áfa-alapú forrás szerepének változása az EU költségvetésben

Szigeti Cecília

Kulcsszavak: költségvetés, áfa-alapú forrás, felső korlát, regresszivitás, struktúraváltozás

Magyarország uniós csatlakozásával a közös költségvetés finanszírozásában is részt kell vennünk. Az EU költségvetésének bevételi oldala, a saját források rendszere fokozatosan alakult ki és szerkezete ma is folyamatosan átalakul. Az utóbbi évek egyik legjelentősebb változásának tekinthető az áfa-alapú forrás arányának csökkenése, amely évről-évre csak kismértékű, egy évtized alatt azonban jelentős szerkezeti átalakulást eredményezett. A tagállami áfa-bevétel több viszonyítási alapot tekintve is magasabb az alacsony jövedelmű államokban, ezért az áfa-alapra meghatározott felső korlát – GNI 50%-a – bevezetése a forrás regresszivitását mérsékli. Ez a szegényebb országok, így Magyarország számára kedvező változást jelent, mert a hozzájárulási kötelezettség a közös költségvetéshez csökken.

Teljes cikk