Az ökológiai gabonatermelés Magyarországon

Koltai Judit Petra – Karácsony Péter

Kulcsszavak: konvencionális, ökológiai, gabonatermelés, őszi búza, kukorica

Az elmúlt öt évben a szántóföldi területeken termesztett növények vetésterületének több mint 70 százalékán gabonafélét termeltek.

Az ökológiai gazdálkodásból származó gabonafélék vetésterülete az elmúlt esztendőkben növekedett, arányaiban viszont messze elmarad a konvencionálishoz képest. Az ökológiai termelésbe vont területeknek mindössze 20-30%-án állítanak elő gabonát. A termények jelentős része exportra kerül a csekély hazai kereslet miatt. Az exportra való orientáció, valamint a nemzetközi piacokon uralkodó erős verseny maga után vonja a minőségi termény-előállítást, valamint a feldolgozottság fokának növelését.

Az elkövetkezendő években a gabonafélék vetésterülete, a tradíciók miatt, nagy valószínűséggel nem csökken, de az egyes gabonafélék közötti megoszlás várhatóan módosul a felvásárlási ártól és az értékesítési lehetőségektől függően. Az értékesítési nehézségek újbóli jelentkezésének elkerülése végett fontos, az intervenciós felvásárlás megtartása mellett, a hazai gabona-felhasználás szintjének emelése. Ez utóbbi elsősorban az állatállomány és a gabonafélék élelmiszeripari feldolgozásának növelésével oldható meg.

Teljes cikk