A sertéstartás gazdasági hatékonyságát meghatározó tényezők vizsgálata számítógépes program segítségével

Józsa Máté József – Salamon Lajos

Kulcsszavak: sertéstartás, jövedelmezőség, elemző program

A sertéstartás jövedelmezőségének, hatékonyságának részletes vizsgálatához általunk készített program az állományváltozási tervből indul ki. Az állományváltozási tervből a program automatikusan számítja az átlaglétszámokat és korcsoportonként a takarmányozási napokat. A program másik része, ugyancsak az állományváltozási tervre támaszkodva, korcsoportonkénti bontásban modellezi a sertéstartás egyes fázisait, számítja a legfontosabb mutatószámokat, különös tekintettel az egyes takarmányféleségek fogyasztására, fajlagos mutatóira, valamint a reprodukciós mutatókra. A program minden egyes fázisban automatikusan számítja a szakemberek számára nélkülözhetetlen mutatószámokat.

Teljes cikk