Az agrárágazat jövőjének kulcsa a jó agrárstratégia

Forgács Csaba

Kulcsszavak: stratégia, támogató politika, üzemi struktúra, marketing és logisztika, vertikális koordináció

Az agrárágazat jövőjében döntő a jó agrárstratégia, amely nem mellőzheti a politika támogatását. A lehetőségek és feltételek folyamatosan változnak – 2007-2013 között szigorodnak –, ezért fő kérdés, hogy az ágazat szereplői mennyiben képesek ezeket felismerni, s érdekeiket érvényesíteni a politika szintjén. Az üzemi szerkezet vonatkozásában 90-100 ezer gazdaság helytállásán, versenyképességén múlik az ágazat jövője. A gazdálkodók nagy része viszont a szociális háló részeként veendő figyelembe. A piaci munkában megnő a marketing és a logisztika, a szövetkezés, valamint a vertikális koordináció szerepe.