A biztosítótársaságok vagyoni kockázat kezelése a mezőgazdasági vállalkozások gyakorlatában

Baranyi Aranka – Pataki László

Kulcsszavak: kockázatok, károk, mezőgazdasági biztosítás, biztosítók

Vizsgálataink alapján arra a megállapításra jutottunk, hogy a biztosítási szakma kidolgozta a mezőgazdasági tevékenységet folytatók kárfelmérési, kárrendezési folyamatát, a lehető legszélesebb körben kínálja az egyes konstrukciókat, ennek ellenére minimálisnak mondható a mezőgazdasági biztosítások aránya az összes biztosítási állományon belül. A legfőbb ok az, hogy megszűntek a biztosítások ösztönzését szolgáló támogatások. A gazdálkodás alacsony jövedelmezősége viszont a csekélynek mondható biztosítási díjakat nem bírja el.

Az elemi károkból adódó veszteség pótlását nem csupán a gazdálkodónak kellene viselni. Az állami szerepvállalásnak újra be kellene kapcsolódnia a rendszerbe, ha nem is közvetlen díjtámogatás formájában, hanem kiegészítő biztosítás nyújtásával, a biztosító társaságok kártalanítása mellett.

Teljes cikk