Védett állatok?

Nagy Nikoletta

Kulcsszavak: állatkínzás, kísérletek, gondozás, szállítás, büntetőjog

Az állatvédelem 1998 óta kiemelt szerepet játszik az általános állattartásban és a büntetőjogban. Az Országgyűlés által megalkotott, az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény megpróbálta körülírni azokat a magatartásokat, amelyeket szankcionálni kívánt, de sajnos az állatkínzás vétséggé minősítésével elbagatellizálódott a helyzet komolysága, pedig az Országgyűlés is hangsúlyozta a törvény preambulumában: „Az állatok érezni, szenvedni és örülni képes élőlények…” Ezt a helyzetet oldotta meg a 2003-ban indult országos népi kezdeményezés, melynek célja az volt, hogy az Országgyűlés minősítse bűncselekménynek az állatkínzást. A várakozásokat messze meghaladó számú aláírás összegyűjtésének eredményeképpen az Országgyűlés módosította a Btk. idevonatkozó rendelkezését, bűntetté minősítette az állatkínzást, amelyhez természetesen sokkal súlyosabb szankciók kapcsolhatók, mint a vétséghez, s talán így az állampolgárok jogkövető magatartása is kellőképpen biztosított. A jogi szabályozás ellenére ugyanakkor maradtak „homályos” részek, szabályozatlan kérdések, joghézagok, ezek elemzésével foglakozik a tanulmány.