A halásztelki bolgár közösség

Kuthy Erika

Kulcsszavak: bolgár közösség, Halásztelek, etnikai összetétel, nyelvhasználat

A hazánk területén élő kisebbségi népcsoportok közül az egyik legkisebb a bolgárok közössége, 1990-ben Magyarországon mindössze 5000-en vallották magukat bolgár származásúnak. Legnagyobb közösségük a Csepel-szigeten található Halásztelken – amely a köztudatban úgy él, mint „a bolgár kertészek faluja” – és a szomszédos Szigetszentmiklóson él. A halásztelki bolgár nemzetiségűek 220-an vannak, azaz a helység lakóinak körülbelül 3,5%-át teszik ki. A községben önálló kisebbségi önkormányzatuk működik, amely létrejötte óta évente megszervezi a falu bolgár lakóinak kulturális műsorral egybekötött beszámolóját, és megalapította a szombati bolgár iskolát, ezen kívül Halásztelken és Budapesten is lehetőség nyílik a nyelvtanulásra. A kulturális hagyományok ápolására alakult a Jantra táncegyüttes. Ma már nem minden halásztelki bolgár dolgozik kertészként, de legtöbben ma is őrzik őseik hagyományait: a sajátságos intenzív termeléstechnológiát, amit összefoglaló néven egyszerűen bolgár kertészetnek nevez a köznyelv, és ami ma is a legfőbb megélhetési forrása sok családnak.

Remélhetőleg ez a kis közösség a jövőben is képes lesz megőrizni sajátos jellegét, öntudatát, hagyományait, ezzel is hozzájárulva Magyarország kulturális sokszínűségéhez.