A multifunkciós mezőgazdaság kialakításának hazai esélyei és teendői

Fehér Alajos – Biró Szabolcs

Kulcsszavak: multifunkciós mezőgazdaság, vidékgazdaság, non-commodity outputs

Hazánkban fáziskésés tapasztalható a multifunkciós mezőgazdaság kiépülésében. Az Európai Unió Bizottságának, a FAO-nak és az OECD-nek néhány fontos konferenciáját, tanulmányát áttekintve foglaljuk össze az itthon is hasznosítható megállapításokat. A multifunkciós mezőgazdaság1 (alapvetően társadalmi-gazdasági, termelési és környezeti funkciók szerint tagolt) jellemzőinek rendszerezése után meghatároztuk a legfontosabb hazai feladatcsoportokat, amelyek a következők: hozzájárulás az élelmiszer-, a nyersanyag- és az energiaellátáshoz - a vidéki táj védelme, a biodiverzitás növelése és fenntartása - hozzájárulás a vidékgazdaság2 stabilizálásához. Rendszereztük az ezek esélyeit javító és rontó tényezőket, s javaslatokat tettünk a konkrétabb, aktuális feladatokra is. Ezek igazodnak az 1698/2005 EK rendeletben meghatározott tengelyekhez, illetve a Nemzeti Agrár- Vidékfejlesztési Stratégiához.

Teljes cikk