Erdők és erdőgazdálkodás a szárazföld egyharmadán

Solymos Rezső

Kulcsszavak: erdei életközösségek, erdősültség, erdőgazdálkodás, erdőfunkciók, produktivitás

Szárazföldünk élővilágának meghatározó alkotói az erdők. A földnek közel a harmadát borítják erdei életközösségek, amelyek szerepe meghatározó az emberiség és számos élőlény fennmaradásában és jólétében. Az egyes kontinensek erdősültsége különböző és erdőgazdálkodása is változó célokat követ. A 21. század folyamán jelentős szemléletváltás várható, amely a 20. században kezdődött, nevezetesen: első helyre kerül az erdők jóléti, környezetvédelmi és szociális szerepe a fatermelés eddigi elsőrendűségével szemben. A fa ennek ellenére jelentős, környezetbarát nyersanyagként jelen lesz a világgazdaságban. Az ezredfordulón a világ erdeiből évente mintegy 14 millió hektárt termeltek ki és 5 millió hektáron létesítettek új erdőt. Az erdőterület ennek megfelelően évente 9 millió ha-al csökken. Európában és Magyarországon egyaránt növekszik az erdők szerepe és az erdőgazdálkodás jelentősége. Hazánkban érvényesülnek a fenntartható erdőgazdálkodás irányelvei. Erdeink produktivitása, biodiverzitása kedvezőbb az európai átlagnál. Várható, hogy EU támogatással a 21. század első felében tovább nő Magyarország erdősültsége. Erdőgazdálkodásunk színvonalának, erdeink sokoldalú hasznosításának folyamatos, fenntartható fejlesztésében az erdészettudomány, az erdészeti kutatás szerepe meghatározó.

Teljes cikk