A magyarországi agrárgazdaság és a jövő kilátásai

Magda Sándor

Kulcsszavak: globalizáció, kihívások, termőföld használat, verseny, jövőkép

A globalizáció kihívásainak megválaszolása több területen is válaszút elé állítja a magyarországi mezőgazdaságot. Mindenekelőtt a magyarországi kedvező minőségű és a lakossághoz képest bőséges termőföld hasznosítást illetően. Láthatóan más utat szükséges előirányozni és követni az iparszerű árutermelést megvalósítók, a családi gazdaságok üzemeiben vagy a részfoglalkozásúak körében. A kedvezőtlen adottságú területek helyi energiaforrásként hasznosulhatnak. Nagy kérdés az állattenyésztés ismételt felfejlesztése, hogy Magyarország újra elismert állati termékeket előállító országként szerepeljen. A globalizáció szele nemcsak a magyarországi mezőgazdaságot érintette, hanem megcsapta az EU régebbi tagországait is, melyekben elodázhatatlan új válaszok, megoldások mielőbbi kezdeményezése.