A magyarországi adottságok érvényesülését és a feszültségek feloldását segítő agrárstratégia szerkezete. /Hozzászólás/

Csete László

Kulcsszavak: adottságok, korlátok, EU-hoz való alkalmazkodás, stratégia szerkezete

Az eddigi hazai agrárpolitikai kezdeményezések, az agroökológiai adottságok, a mezőgazdaság és vidék helyzete, valamint az EU szabályozás kritikai értékelése alapján megállapítható, hogy a magyarországi agrárstratégiát három problémakörre összpontosítva célszerű felépíteni: (1) Az értékesítési, termelési célokra, feltételekre, feladatokra. (2) A jelent és jövőt korlátozó hazai emberi, szervezési, infrastrukturális akadályok felszámolására. (3) Az újabb kihívásokra. A hazai agrárpolitikai törekvések a hangsúlyt az (1) pont alattiakra helyezték, s nem kaptak kellő figyelmet a korlátozó körülmények, valamint az újabb kihívások, ami eleve korlátozta a stratégia eredményességét, az EU szabályozásnak való megfelelést, a támogatások elnyerését.