A jövedelmi viszonyok szociális következményei a mezőgazdaságban

Horváth Gábor – Palkovics Miklós

Kulcsszavak: agrárnépesség, foglalkoztatottak, bérek, személyes jövedelmek, szociális biztonság, nyugdíjbiztosítás

Egy társadalom zavartalan működésének, fejlődésének alapvető feltétele a benne élő egyének, néprétegek, foglalkoztatottak stb. jövedelem-viszonyainak alakulása, következésképpen jóléte. A tanulmány szerzői, a Gazdálkodás küldetésének megfelelően, az agrárnépesség ebbéli helyzetét vizsgálták. Az agrárgazdaságban foglalkoztatottak száma közvetlenül a rendszerváltás után példátlan módon lecsökkent és mérsékeltebb ütemben, de a folyamat napjainkig tart. Kérdésként fogalmazódik meg, hol, és egyáltalán talált-e munkát, megélhetést a több százezres korábbi mezőgazdasági munkás? Az ágazatban maradt munkavállalók mintegy felerészt alkalmazottak, a többiek gyakorlatilag önfoglalkoztatók. Keresetük jelentősen elmarad a társadalmi átlagtól, a felzárkózás jelei sem találhatók. Különösen kedvezőtlenek a kilátásaik a jövőt, azaz a nyugdíjakat illetően. Ebben a sokak számára reménytelen helyzetben a társadalmat képviselő kormányzatnak kell cselekedni. Javaslataink szerint a foglalkoztatási támogatások működtetése, a társadalombiztosításban való részvétel előmozdítása, az agrártámogatási rendszerekhez kapcsolódó foglalkoztatás ösztönzése lehet a célravezető.

Teljes cikk