A műszaki haladás mérésének lehetősége a mezőgazdaságban

Szűcs István – Galli Szilvia – Széles Zsuzsanna

Kulcsszavak: agrárkutatási trendek, tudás, K+F ráfordítások, műszaki fejlesztés, termelési tényezők

A technikai fejlődés alapját képező tudás és tapasztalat mindig hasznosította a tudományos kutatás eredményeit és újabb vívmányai a tudomány fejlődését is segítették, mert az új technikai vívmányokkal kapcsolatos jelenségek mélyebb megértésre és elemzésre ösztönöztek. A tudományos-technikai forradalom korszakának vívmányai szinte kivétel nélkül a kutató laboratóriumokban láttak és látnak napvilágot. A kutatás egyre költségesebb. Így van ez a társadalomtudományi kutatásokban is, ahol az alapinformációk beszerzése és feldolgozása az évek folyamán egyre nagyobb áldozatokkal jár. Az utóbbi néhány évtizedben igen rohamosan növekedett a kutatásban foglalkoztatottak száma is.
A gazdasági növekedés motorja a folyamatos műszaki-gazdasági megújulás, az innováció, amit a magas szinten művelt alap és alkalmazott kutatás alapozhat meg. A magyar mezőgazdaság ökológiai adottságai jók, sokkal kedvezőbbek a környezeti országokénál, így az EU országainál is. A világ országainak fejlettségi szintjét és a K+F aktivitását vizsgálva megállapítható, hogy az 1 főre jutó GDP és a K+F ráfordítások GDP-hez viszonyított aránya között szoros (r=0,70) erősségű exponenciális típusú összefüggés található.
A függvény paraméterei szerint azok az országok, amelyekben 1000 euró/fő-nek magasabb a fejlettség szintjét jelző mutatószám, átlagosan 5,2%-kal magasabb a K+F tevékenységre fordított összeg GDP-hez viszonyított aránya, vagyis minél erősebb egy ország gazdasága, annál többet áldoz a műszaki-technikai színvonalának megtartására, vagy fejlesztésre.
Az alapkutatási eredmények hasznosítási módját mindenekelőtt a finanszírozó dönti el. A megrendelő (állam, vállalkozás, magánszemély) az alapkutatású eredményeket vagy átviszi az alkalmazott kutatási szférába, vagy közkinccsé teszi azokat (bárki számára elérhetően, közvetlen értékesítés, vagy közvetlen publikálás formájában).

Teljes cikk