Agrárvállalkozások regionális összehasonlítása a tesztüzemi adatbázis alapján

Pesti Csaba – Keszthelyi Krisztián – Tóth Tamás

A kutatással az volt a célunk, hogy a rendelkezésre álló adatbázissal megvizsgáljuk a magyar egyéni gazdaságok területi struktúráját. Tanulmányunk újfent igazolta, hogy a magyar mezőgazdasági üzemeket nem célszerű egy egységes rendszerben kezelni, a regionálisan is fennálló különbségek eltérő viszonyulást igényelnének.

A jelenlegi eredmények alapján is megállapítható, hogy a három dunántúli régió az üzemméret, a munkaerő-hatékonyság és a jövedelmezőség tekintetében többnyire egységes képet mutat, ezért célszerű ezeket a regionális agrárpolitika keretében együtt kezelni. Az észak-magyarországi régiók üzemeinek hatékonysága elmarad a többi régiótól, különösen az egy főre jutó termelékenység esetében, ezért ezekben a régiókban a munkaerő hatékonyságát javító, alternatív intézkedéseket lenne célszerű támogatni. A Közép-Magyarországi Régió is eltérő kezelést igényel; ebben a régióban elsősorban a nagyobb hozzáadott értéket előállító kertészeti termelést kellene támogatni annak érdekében, hogy a régió termelői fel tudják venni a versenyt az import-termékekkel, és megfeleljenek a változó fogyasztói szokásoknak.

Bár a jelenlegi kutatás kezdeti stádiumban van, már így is több következtetést tudunk tenni, természetesen a teljesség igénye nélkül. Kutatásunkat a jövőben tovább kívánjuk fejleszteni több területen: a vizsgálatba be szeretnénk vonni a társas vállalkozásokat, az állattenyésztést és növénytermesztést mélyebben szükséges vizsgálni. Különböző matematikai, módszertani elemekkel is szeretnénk kiegészíteni a kutatást, mint például szórás, korreláció, különböző adatok, kereszt- és mezőgazdaságon kívüli fejlettségi mutatók együttes vizsgálatával, mivel a mezőgazdaság működését nagyban befolyásolhatja egy-egy régió általános fejlettsége.

Teljes cikk