Darányi Ignác feledhetetlen érdemei

Kovács Ferenc

„Aki a maga korának eleget tett, az élt minden kornak”
- Schiller

Darányi Ignác születésének 150. évfordulója ugyan már mögöttünk van, de a kegyelet teljes megemlékezésen és a megbecsült visszapillantáson túlmenően a Gazdálkodás azért adja közre Kovács Ferenc akadémikus megemlékező beszédét – amit a Magyar Állatorvosok Lapja 2000. 1. számában közöltek alapján állítottunk össze –, mert Darányi munkásságának vezérfonala napjainkban is tanulságos. Különös figyelmet érdemel az ahogyan az elgondolások anyagi erővé, mindennapi gyakorlattá váltak, az új tudományos eredmények oktatáson keresztül viszonylag gyorsan elterjedtek, vagy az intézetek (intézmények) szervezése segítette elő a fejlesztést.