A szerzők névjegyzéke

Alvincz József, az Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet tudományos osztályvezetője, Budapest. 1. sz. 40-51. o.

Balázs Katalin, a SZIE Környezetgazdálkodási Intézet Környezetgazdaságtani Tanszék PhD hallgatója, Gödöllő. 1. sz. 26-39. o.

Baranyi Aranka, a SZIE Gazdálkodási és Mezőgazdasági Főiskolai Kar Számviteli és Pénzügyi Tanszék főiskolai adjunktusa, Gyöngyös. 7. különkiadás 68-73. o.

Berde Csaba, a DEAC Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar Vezetéstudományi Tanszék egyetemi docense, tanszékvezető, Debrecen. 6. sz. 27-37. o.

Biacs Péter, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára, Budapest. 6. sz. 4-19. o.

Biró Oszkár, a SZIE Állatorvos-tudományi Kar, Állat-egészségügyi Igazságtani és Agrárgazdaságtani Tanszék egyetemi adjunktusa, Budapest. 2. sz. 76-79. o., 3. sz. 46-53. o.

Bors Réka, a SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vállalatgazdasági Intézet Üzemtani Tanszék PhD hallgatója, Gödöllő. 3. sz. 41-45. o.

Borszéki Éva, a SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Számviteli és Pénzügyi Tanszék egyetemi docense, tanszékvezető, Gödöllő. 4. sz. 2-14. o.

Bozsik Norbert, a SZIE Gazdálkodási és Mezőgazdasági Főiskolai Kar Közgazdasági Tanszék egyetemi tanársegéde, Gyöngyös. 7. különkiadás 41-59. o.

Csepregi István, ny. igazgató, Pápa. 2. sz. 65-67. o.

Csete László, c. egyetemi tanár, az “AGRO-21” Kutatási Programiroda vezetője, Budapest. 1. sz. 13-25. o., 1. sz. 89. o., 3. sz. 88. o., 6. különkiadás 1. o.

Csomós Tamás, a SZIE Gazdálkodási és Mezőgazdasági Főiskolai Kar Számviteli és Pénzügyi Tanszék egyetemi tanársegéde, Gyöngyös. 7. különkiadás 101-105. o.

Dávid Lóránt, a SZIE Gazdálkodási és Mezőgazdasági Főiskolai Kar Turizmus Tanszék főiskolai docense, Gyöngyös. 7. különkiadás 79-89. o.

Dinya László, a SZIE Gazdálkodási és Mezőgazdasági Főiskolai Kar egyetemi tanára, tudományos főigazgató-helyettes, Gyöngyös. 7. különkiadás 26-40. o.

Dobos György, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Termelési Ágazatok Főosztálya főtanácsosa, Budapest. 6. sz. 4-19. o.

Elek Sándor, a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Agrágközgazdasági és Vidékfejlesztési Tanszék egyetemi docense, Környezettudományi Intézet igazgatóhelyettese, Budapest. 6. sz. 82-83. o.

Ernyei György, a SZIE Élelmiszertudományi Kar Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék egyetemi docense, Budapest. 4. sz. 15-27. o.

Fehér Alajos, a Regio Partner Vidékfejlesztési Kutató- és Tanácsadó Kft. regionális kutatója, egyetemi magántanár, Kompolt. 2. sz. 39-48. o., 5. sz. 16-23. o.

Fehér István, a SZIE Agrár- és Regionális Gazdaságtani Intézet Gazdasági Integrációs Tanszék egyetemi docense, tanszékvezető, Gödöllő. 2. sz. 17-27. o., 3. sz. 68-77. o.

Felföldi Melinda, a Pécsi Közgazdaságtudományi Egyetem egyetemi hallgatója, Pécs. 5. sz. 58-63. o.

Fenyvesi László, az FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet főigazgatója, Gödöllő. 5. sz. 1-15. o.

Fésüs István, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Agrár-környezetgazdálkodási Önálló Osztály főosztályvezetője, Budapest. 1. sz. 26-39. o.

Forgács Csaba, a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Agrárközgazdasági és Vidékfejlesztési Tanszék egyetemi docense, Budapest. 4. sz. 70-81. o.

Gockler Lajos, az FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet ny. műszaki-gazdasági tanácsadó, Gödöllő. 5. sz. 1-15. o.

Goda Mátyás, a NyME Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Agrárökonómiai és Társadalomtudományi Intézet Agrárgazdaságtani és Marketing Tanszék egyetemi adjunktusa, Mosonmagyaróvár. 6. sz. 78-80. o.

Gracia Marian, a Londoni Egyetem Imperial College at Wye. 1. sz. 52-60. o.

Guba Mária, az Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet tudományos munkatársa, Budapest. 1. sz. 40-51. o.

Hajdú József, a FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet tudományos főigazgató-helyettese, Gödöllő. 5. sz. 1-15. o.

Hajmási Gábor, a SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar végzős egyetemi hallgatója, Gödöllő. 5. sz. 42-49. o.

Heinrich István, a Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL), Institut für Betriebswirtschaft, Németország, c. egyetemi tanár. 2. sz. 28-38. o.

Hollósy Zsolt, a VE Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar Vállalatökonómiai Intézet Üzemtani Tanszék egyetemi tanársegéde, Keszthely. 6. sz. 53-62. o.

Horváth József, a Kaposvári Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola hallgatója, Kaposvár. 6. sz. 42-52. o.

Husti István, a SZIE Gépészmérnöki Kar Műszaki Gazdaságtani Tanszék egyetemi tanára, tanszékvezető, Gödöllő. 1. sz. 1-12. o., 5. sz. 1-15. o.

Illés B. Csaba, a SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Marketing Intézet Termelésökonómiai és Menedzsment Tanszék egyetemi docense, Gödöllő. 1. sz. 52-60. o.

Juhász Anikó, az Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet tudományos munkatársa, Budapest. 6. sz. 38-41. o.

Kalmárné Hollósi Erika, a NyME Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Európai Uniós Oktatási Központ PhD hallgatója, Mosonmagyaróvár. 3. sz. 90-91. o., 6. sz. 42-52. o.

Kanizsay Endre, a SZIE Agrár- és Környezettudományi Kar Dékáni Hivatal nemzetközi koordinátora, Gödöllő. 3. sz. 34-40. o.

Karalyos Zsolt, a Hajdú-Bihar megyei Mezőgazdasági Termelők Szövetsége titkára, Debrecen. 2. sz. 80-81. o., 85-86. o., 3. sz. 78-80. o., 5. 90-91. o.

Kassay László, az AGROTEAM Élelmiszergazdasági és Ökonómiai Kft. tudományos munkatársa, Budapest. 4. sz. 89-90. o.

Katonáné Kovács Judit, a DE Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar Agrárgazdaságtani és Közgazdaságtani Tanszék PhD hallgatója, Debrecen. 1. sz. 26-39. o.

Káldi Judit, a NyME Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Európai Uniós Oktatási Központ PhD hallgatója, Mosonmagyaróvár. 3. sz. 90-91. o.

Kettinger Gyula, a LAJTAMAG Kft. ügyvezető igazgatója, Mosonmagyaróvár. 2. sz. 87-89. o., 3. sz. 89. o., 5. sz. 85-89. o., 6. 87-89. o.
Késmárki Galli Szilvia, a SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Statisztikai és Gazdaságelemzési Tanszék PhD hallgatója, Gödöllő. 5. sz. 24-33. o.

Kocsondi Csabáné, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Termelési Ágazatok Főosztálya főosztályvezető-helyettese, Budapest. 6. sz. 4-19. o.

Kovács Barna, a BKÁE Környezettudományi Intézet, Agrárközgazdasági és Vidékfejlesztési Tanszék PhD jelöltje, Budapest. 6. sz. 63-68. o.

Kovács Gábor, az Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet osztályvezetője, Budapest. 3. sz. 1-17. o.

Kovács László, a SZIE Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Gazdasági Jogi Tanszék, egyetemi adjunktusa, Gödöllő. 7. különkiadás 90-100. o.

Kőnig Gábor, az Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet tudományos segédmunkatársa, Budapest. 5. sz. 34-41. o.

Kurcsinka Tamásné, a SZIE Gazdálkodási és Mezőgazdasági Főiskolai Kar Számviteli és Pénzügyi Tanszék főiskolai adjunktusa, Gyöngyös. 7. különkiadás 101-105. o.

Lehota József, a SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Marketing Intézet egyetemi tanára, intézetigazgató, Gödöllő. 1. sz. 52-60. o.

Lőkös Klára, a SZIE Gazdaságelemzési és Módszertani Intézet Statisztika Tanszék egyetemi docense PhD hallgató, Gödöllő. 7. különkiadás 1-25. o.

Lőkös László, a SZIE Gazdálkodási és Mezőgazdasági Főiskolai Kar Közszolgálati Menedzsment Tanszék egyetemi adjunktusa, Gyöngyös. 7. különkiadás 1-25. o.

Lukács Gábor, a NyME Mezőgazdasági és Élelmiszertudományi Kar Agrárökonómiai és Társadalomtudományi Intézet Agrárgazdaságtani és Marketing Tanszék PhD hallgatója, Mosonmagyaróvár. 2. sz. 49-56. o.

Magda Sándor, egyetemi tanár, főigazgató, SZIE Gazdálkodási és Mezőgazdasági Főiskolai Kar,Gyöngyös. 2. sz. 1-4. o., 6. különkiadás 2-18. o.

Magyar Tünde, az MTA Regionális Kutatások Központja Észak-magyarországi Osztály tudományos kutatója, Miskolc. 2. sz. 5-15. o.

Marselek Sándor, a SZIE Gazdálkodási és Mezőgazdasági Főiskolai Kar Szervezéselméleti Tanszék egyetemi docense, Gyöngyös. 7. különkiadás 41-59. o.

Mohácsy Gabriella, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési Programok Főosztálya, főosztályvezető, Budapest, 6. sz. 19-26. o.

Molnár Attila, a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Agrárgazdaságtani Tanszék PhD hallgatója, Budapest. 2. sz. 57-64. o.

Motika Dezső, a SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Vállalatgazdasági Intézet Üzemtani Tanszék PhD hallgatója, Gödöllő. 1. sz. 61-70. o.

Nemessályi Ákos, a DEAC Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar Számviteli és Pénzügyi Tanszék PhD hallgatója, Debrecen. 3. sz. 54-60. o.

Nemessályi Zsolt, a DEAC Agrárközgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet Vállalatgazdaságtani Tanszék, Debrecen. 1. sz. 87-88. o., 3. sz. 54-60. o., 6. sz. 1-3. o.

Neszmélyi Athéné, az FVM Európai Uniós Agrárintézmények Program Iroda Intézményfejlesztési Osztály vezetője, Budapest a SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Közgazdasági Doktori Iskola PhD hallgatója, Gödöllő. 2. sz. 16-27. o.

Neszmélyi György, c. főiskolai tanár, a SZIE Agrár- és Regionális Gazdasági Intézet PhD hallgatója, Gödöllő. 2. sz. 68-75. o.

Orbánné Nagy Mária, az Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet tudományos munkatársa, Budapest. 6. sz. 38-41. o.

Orlovits Zsolt, a SZIE Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Agrár- és Regionális Gazdaságtani Intézet Agrárpolitika Tanszék PhD hallgatója, Gödöllő. 7. különkiadás 90-100. o.

Ózsvári László, a SZIE Állatorvos-tudományi Kar, Állat-egészségügyi Igazságtani és Agrárgazdaságtani Tanszék egyetemi adjunktusa, Budapest. 2. sz. 76-79. o., 3. sz. 46-53. o.

Pataki László, a SZIE Gazdálkodási és Mezőgazdasági Főiskolai Kar Számviteli és Pénzügyi Tanszék egyetemi adjunktusa, Gyöngyös. 7. különkiadás 60-67. o.

Pető Károly, a DEAC Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar Vidékfejlesztési és Tájhasznosítási Tanszék egyetemi docens, Debrecen. 5 .sz. 16-23. o.

Pénzes János, a DE Agrártudományi Centrum Természettudományi Kar III. éves hallgatója, Debrecen. 7. különkiadás 79-89. o.

Poole Nigel, a Londoni Egyetem, Imperial College at Wye, London. 1. sz. 52-60. o.

Popp József, az Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet kutatási igazgatója, Budapest. 4. sz. 48-69. o.

Posztor Imre, a SZIE Gazdálkodási és Mezőgazdasági Főiskolai Kar Közgazdasági Tanszék egyetemi adjunktus, kollégiumi igazgató, Gyöngyös. 7. különkiadás 74-78. o.

Pummer László, a SZIE Gazdálkodási és Mezőgazdasági Főiskolai Kar tudományos munkatársa, Gyöngyös. 7. különkiadás 41-59. o.

Romány Pál, ny. egyetemi tanár. 3. sz. 61-67. o., 3. sz. 81-83. o., 5. o. 74-76.o., 5. sz. 80-81. o., 6. sz. 74-77. o.

Skinner Claire, a Londoni Egyetem, Imperial College at Wye, London. 1. sz. 52-60. o.

Solymos Rezső, akadémikus, ny. intézeti igazgató. 1. sz. 75-83. o.

Somogyi Sándor, a VE Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar Társadalom- és Gazdaságtudományi Intézet Gyakorlati, Szervezési és Vezetési Tanszék egyetemi tanára, Keszthely. 5. sz. 64-69. o.

Szabó Gábor, DE Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar Agrárgazdaságtani és Közgazdaságtani Tanszék egyetemi tanára, tanszékvezető Debrecen. 1. sz. 26-39. o., 3. sz. 84-85. o.,4. sz. 37-47. o.

Szanyi Tibor, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium politikai államtitkára, Budapest. 6. különkiadás 25-35. o.

Szentirmay András, a NyME Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Európai Uniós Oktatási Központ, PhD hallgatója, Mosonmagyaróvár. 3. sz. 25-34. o.

Székely Csaba, a SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Vállalatgazdasági Intézet Üzemtani Tanszék egyetemi tanára, tanszékvezető, Gödöllő. 1. sz. 61-70. o.

Széles Gyula, a Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar Ökonómiai és Szervezési Intézet Vállalatgazdaságtani Tanszék egyetemi tanára, Kaposvár. 4. sz. 28-36. o.

Szűcs István, a SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Gazdaságelemzési Módszertani Intézet egyetemi tanára, tanszékvezető, intézetigazgató, Gödöllő. 4. sz. 82-85. o.

Takácsné György Katalin, a SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vállalagazdasági Intézet Üzemtani Tanszék egyetemi docense, Gödöllő. 3. sz. 18-24. o., 4. sz. 86-88. o.

Tamus Antalné, a Károly Róbert Főiskola Marketing és Vezetéstudományi Tanszék főiskolai docense, Gyöngyös. 5. sz. 58-63. o.

Tenk Antal, a NyME Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Agrárökonómiai és Társadalomtudományi Intézet Agrárgazdaságtani és Marketing Tanszék, egyetemi tanára, tanszékvezető, intézetigazgató, rektorhelyettes, Mosonmagyaróvár. 1. sz. 98. o., 90-91. o., 2. sz. 49-56. o., 6. sz. 84-86. o.

Tomcsányi Pál, akadémikus, az MTA Marketing Bizottság elnöke, Budapest. 6. sz. 69-73. o.

Tóth László, a SZIE Gépészmérnöki Kar Géptani Intézet egyetemi tanára, tanszékvezető Gödöllő. 1. sz. 61-70. o.

Túróczi Emese, az Aszódi Evangélikus Gimnázium matematika-földrajz szakos középiskolai tanára, Aszód. 7. különkiadás 79-89. o.

Túróczi Imre, a Szolnoki Főiskola főiskolai docense, Szolnok. 5. sz. 50-57. o.

Udovecz Gábor, az Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet főigazgatója, Budapest. 3. sz. 1-17. o., 3. sz. 86-87. o., 4. sz. 15-27.o.

Uzonyi Györgyné, a SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vezető- és Továbbképző Intézet Piacgazdaságtani Tanszék egyetemi docense, Budapest. 1. sz. 84-86. o., 2. sz. 82-84. o., 5. sz. 82-84. o.

Veress László, ny. egyetemi tanár, Debrecen. 6. sz. 81. o.

Vilmányi Márton, a Szegedi Tudományegyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Marketing és Menedzsment Tanszék egyetemi tanársegéde, Szeged. 7. különkiadás 26-40. o.

Zsarnóczai J. Sándor, SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Agrár- és Regionális Gazdaságtani Intézet Gazdasági Integrációs Tanszék egyetemi docense, Gödöllő. 1. sz. 71-74. o.